Secretaría de la Función Pública

Recursos Federales 2018

Inicio / Secretaría de la Función Pública / Recursos Federales 2018

Recursos Federales 2018

ENERO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

 

5 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
Proyecto de Aplicación de Recursos Federales
 

FEBRERO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)

 

MARZO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

 

5 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)

 

ABRIL

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)

 

MAYO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

JUNIO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
 

JULIO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
 

AGOSTO

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
 

SEPTIEMBRE

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
 

OCTUBRE

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
 

NOVIEMBRE

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)
 

DICIEMBRE

1 y 2 al Millar

Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

5 al Millar
Informe Trimestral Acumulado (.O.E.C)

Informe Mensual (O.H.E.)

Conciliación (O.H.E. - O.E.C.)

Cierre 2018 (O.H.E. - O.E.C.)

 

Ver información:
2017 2016 y Anteriores

 

Proyecto de Aplicación de Recursos Federales 5 al millarProyecto de Aplicación de Recursos Federales 5 al millar